Ristiäiset St. Andrew's Kirkolla

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."

Kaste on lahja, joka kantaa meitä läpi koko elämän. Kasteessa meille lahjoitetaan Jumalan armo ja tulemme osaksi suurta kristillistä perhekuntaa. Meidät myös otetaan kasteessa seurakuntamme jäseneksi. 

St. Andrew's-kirkossa kastetaan lapsia, nuoria ja aikuisia. Kastetoimituksen suorittaa seurakuntamme pastori. Kastepaikkana voi toimia kirkko, koti tai muu kastettavan tai hänen perheensä valitsema paikka. Lisätietoja: pastor.miahagman@gmail.com

Pastori siunaamassa lasta
YouTube-video