Seurakunnan hallinto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntakokous, joka kokoontuu normaalisti kerran vuodessa maaliskuussa. Tarvittaessa vuosikokouksen lisäksi pastori, kirkkovaltuusto tai kirkkovaltuuston puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen erityiskokouksen. Vuosikokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat budjetin hyväksyminen, kirkkovaltuuston ja nimitystoimikunnan jäsenten valinta ja edustajien valinta hiippakunnan ja ELCA:n (Evangelic Lutheran Church of America) kokouksiin sekä seurakunnan henkilöstön ja eri toimikuntien raporttien hyväksyminen. Päätökset tehdään pääsääntöisesti huutoäänestyksellä.

Seurakunnan pastorin valitsee seurakuntakokous suljetulla lippuäänestyksellä.

Seurakunnan johtohenkilöt ovat: valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, talouspäällikkö ja rahastosihteeri.

Seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluvat pastori ja vähintään 6 ja enintään 8 seurakunnan jäsentä. Valtuuston tehtävänä on mm. seurakunnan elämän ja toiminnan kokonaisvalvonta sekä vastuu seurakunnan talous- ja kiinteistöasioista sekä vuosibudjetin valmistelusta ja henkilöstön palkkaamisesta. Tehtäviensä hoitamiseksi se kokoontuu vähintään 10 kertaa vuodessa. Työnsä avuksi valtuusto määrittelee ja nimeää tarpeen mukaan eri toimialoja koordinoivia toimikuntia.