top of page

Lähetystyö ja diakonia

Toivoa naisille/Sunshine Hannah

Sunshine Hannah –ryhmä toimii Suomen kirkon virallisen lähetysjärjestö Medialähetys Sanansaattajien, SANSAn, Toivoa naisille –projektin osana. Kansainvälisessä toiminnassa SANSA on yhteistyössä TWRn (Trans World Radio) kanssa.

Toivoa naisille –ohjelmien tavoite on, että naiset ympäri maailman voivat omalla kielellä kuulla ja uskoa olevansa arvokkaita, saada toivon ja ihmisarvoisen elämän. Puolet ohjelmasta on opetusta kristinuskosta, Jeesuksesta. Moni kuulee Kristuksesta ensimmäisen kerran. Toinen puoli ohjelmasta on opetusta naisille käytännön asioista mm. hygieniasta, vauvojen, lasten ja kodin hoidosta. Naisten kautta vaikutus siirtyy perheisiin, lapsiin, miehiin.

V. 2018 olemme kokoontuneet St. Andrews-kirkolla tiistaisin joka toinen viikko kevään, syksyn ja talven aikana yhteensä 9 kertaa. Kokoontumisissa on ollut mukana 3-9 henkilöä. Myös pastori Mia Hagman on osallistunut toimintaan ja tuonut keskusteluihin teologista tietämystä.

Tärkeintä on ollut rukoilla kotona itseksemme ja yhdessä ollessamme. Kokoontumisissamme rukoilemme odijan kielisen (33 miljoonaa puhuu) medialähetystyön puolesta, jota tehdään Intiassa, Odishan osavaltiossa. Rukoilemme siis odishan naisten, lasten ja perheiden puolesta sekä yleensäkin naisten, tyttöjen ja perheiden puolesta. Rukoilemme odijan kielisten Toivoa naisille- ohjelmien puolesta. Rukoilemme, että Jumalan sanan kuuleminen saa ohjelman kuulijoissa aikaan uskon syntymisen sekä lisää lasten ja perheiden hyvinvointia opetuksen kautta. Näin on paljon tapahtunutkin. Rukousten runkona käytetään kansainvälisesti samaa, yhteistä rukouskalenteria, jossa jokaiselle päivälle on pieni rukous. Kuukausittain kohde vaihtuu.

Olemme jakaneet tietoa Intian tilanteesta sekä yleensäkin lähetystyöstä. Suomen ev.lut kirkon virallisen lähetysjärjestön Medialähetysjärjestö Sanansaattajien (Sansa) toiminnasta on jaettu tietoa sekä kerrottu palautteista, joita kuulijat ovat lähettäneet paikallisille toimijoille.

Tapaamisissamme olemme myös tutustuneet Raamatun naisiin. Ryhmän vetäjä on tehnyt pienen alustuksen jostakin Raamatun naisesta, johon olemme tutustuneet ja keskustelleet hänestä. Kokoontuessamme keräämme vapaaehtoisen lahjoituksen, jolla tuetaan rahallisesti Odishan Toivoa naisille -lähetysten toteuttamista. Lahjoituksillamme on tuotettu 12 nimikko-radio-ohjelmaa uusintoineen

bottom of page