St. Andrew’s-kirkon toiminnan jatkumisen turvaaminen seuraaville sukupolville

15.3.2019 17.54

St.Andrew’s-seurakunnan vuosikokous valtuutti sunnuntaina 10.          maaliskuuta jäsenistään valitun työryhmän neuvottelemaan                        kirkkorakennuksen myymisestä ja takaisin vuokraamisesta kirkossa jo   lähes kaksikymmentä vuotta vuokralaisena toimineen paikallisen           espanjankielisen seurakunnan kanssa. St. Andrew’s-seurakunta siirtyisi itse vuokralaiseksi ja toiminta jatkuisi kaikilta osin samanlaisena kuin  tähänkin asti. Mahdollisen myynnin ja takaisin vuokrauksen tarkoituksena on saada aikaan merkittävät säästöt toimintakustannuksiin. Tämä sopimus olisi huomattava askel tiellä, jonka tarkoituksena on taata seurakunnan elinvoimaisuus ja mahdollisuus kasvuun tulevina vuosikymmeninä.

 

Seurakunnan suomenkielinen osa on viime vuosina ollut kasvussa         suomalaisten loma-asukkaiden jäsenyyden mahdollistamisen jälkeen.
Kasvusta huolimatta kirkon toiminta on ollut, ja ilman suuria muutoksia on edelleenkin, taloudellisti tappiollista. Parin vuosikymmenen ajan olemme noin 50 000 dollarin vuosivauhtia kuluttaneet säästöjä, joita meitä edeltäneet sukupolvet ovat kerryttäneet. Vanhan ja 
tulevaisuudessa monien korjausten tarpeessa olevan kirkkorakennuksen ylläpito on yksi isoimmista kustannusten aiheuttajista.
 

Työryhmän tehtävänä on neuvotella espanjankielisen vuokralaisseurakuntamme kanssa ja etsiä meitä tyydyttävä ratkaisu. Jos sellainen syntyy,  lakimiesten muotoilema sopimusehdotus tuodaan kirkkovaltuuston päätettäväksi. Valtuusto on saanut seurakunnan kokoukselta luvan hyväksyä tai hylätä sopimusehdotuksen.

Esikoulurakennusta mahdollinen sopimus ei koske. Esikoulunkin      toiminta jatkuu siis täysin ennallaan. 

Kokouksessa valittiin myös uusi kirkkovaltuusto. Vanhoina jäseninä jatkavat Naomi Fox, Lauri Kanervikkoaho, Peter Makila ja Raija Reittamo. Pertti Pietarinen valittiin toiselle kaudelle ja hän jatkaa valtuuston puheenjohtajana. Uusina valtuuston jäseninä aloittavat David Hinsa, Suvi Katriina Manner-Smith sekä Sauli Stolt.

« Uutislistaukseen